Sponzoři

Děkujeme všem jednotlivcům a firmám, kteří nás pravidelně podporují jak finančně, tak službami, které dávají našim dětem bezplatně, nebo s velkým zvýhodněním a dělají to nezjištně.
I malá pomoc vykouzlí úsměvy na rtech a pomáha zvládat každodenní nedobrovolný boj s nemocí.

Přispět může každý.
Číslo našeho transparentního účtu je : 2700422385 / 2010 

Pokud přispějete našemu spolku finančním darem, můžete si uplatnit daňová zvýhodnění podle následujích pravidel:

Fyzické osoby:
Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% za základu daně (§15 odst.1 zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmu).

Právnické osoby:
Od základu daně, snížené dle §34 zák. o daních z příjmu,si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci , kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§20 odst.8 zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmu).

Kontaktujte nás

velice rádi vám pomůžeme

Diakamínek, z.s. 
IČ : 01628755 

Předseda : Veronika Vrátná
Místopředseda : Lenka Zanespal Perglová
Člen výboru : Iveta Bažantová

Nahořany 115
Nahořany 
549 07


+420 602 686 836
+420 604 437 752